Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: HR og personalledelse

På denne siden kan emneansvarlige og faglærere laste ned forelesningsmateriell til HR og personalledelse av Olav Johansen og Helene Sætersdal (red.).

Vi har utarbeidet undervisningsopplegg for forelesere. PowerPoint-filene følger kapittelrekkefølgen i læreboken. I tillegg er det en egen PowerPointfil hvor figurene og tabellene fra boken er samlet. Filene er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no.

Last ned filer